SPHERE
Přihláška do klubu     |    Přihláška do veřejné školy golfu     |     Roční členství SPHERE  


   Postup pro žadatele o roční členství SPHERE:

Toto členství je určeno pro držitele karty SPHERE ve všech formách. Členství vzniká dnem zaplacení ročního poplatku a je platné do 31.12. daného roku. V případě, že držitel tohoto členství má zájem o prodloužení členství pro následující rok musí nejpozději do doby platnosti členství ( tj. 31.12. daného roku) zaplatit roční poplatek. Každý člen bude informován o této možnosti do 30.11. daného roku. Držitelé tohoto členství nemají hlasovací práva členů GCDŠ a výhody řádného člena na drivingu Divoká Šárka.
Toto členství může zakoupit držitel karty SPHERE i pro osobu, která není držitelem SPHERE karty (možno i zakoupit jako dárkový poukaz). V případě dárkového poukazu bude tento zaslán poštou dle zadané adresy objednatele okamžitě po obdržení platby.
Vyplňte formulář a odešlete odkazem ODESLAT. Následně obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky s variabilním symbolem a částkou pro provedení platby.
Platbu na základě tohoto vyrozumění provedete bankovním převodem na účet 1155972001/5500, jako variabilní symbol uveďte číslo, které vám bude zasláno při potvrzení přihlášky.
Po přijetí platby bude vaše členství registrováno a budete zaveden do databáze ČGF na server ČGF (www.cgf.cz).
Obdržíte oznámení o přijetí a obdržíte poštou kartu ČGF (cca do 10-ti dnů).

Roční poplatek členství SPHERE dle délky členství
1. rok  - 2.900,- Kč 
2. rok  - 2.500,- Kč 
3. rok a dále  - 2.000,- Kč 

V případě, že roční poplatek nebude uhrazen do 31.12. členství automaticky zaniká. Členství lze však obnovit i v daném roce, je to však považováno za členství prvního roku.


Držitel ročního členství (Červeně psané údaje jsou povinné)