Registrační členství GCDŠ


Obecné informace  |  Stanovy  |  Mistrovství klubu  |  Registrační členství - přihláška
Registrační členství GCDŠ
  

Toto členství je určeno pro zájemce o registraci na serveru ČGF.


Členství vzniká dnem zaplacení ročního poplatku a je platné do 31.12. daného roku. V případě, že držitel tohoto členství má zájem o prodloužení členství pro následující rok musí nejpozději do doby platnosti členství ( tj. 31.12. daného roku) zaplatit roční poplatek. Každý člen bude informován o této možnosti do 30.11. daného roku. Držitelé tohoto členství jsou evidováni v Golf Clubu Divoká Šárka bez hlasovacích práv.  

Vyplňte formulář a odešlete odkazem ODESLAT. Následně obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky s variabilním symbolem a částkou pro provedení platby.
Platbu na základě tohoto vyrozumění provedete bankovním převodem na účet 1155972001/5500, jako variabilní symbol uveďte číslo, které vám bude zasláno při potvrzení přihlášky.
Po přijetí platby bude vaše členství registrováno a budete zaveden do databáze ČGF na server ČGF (www.cgf.cz).  Obdržíte oznámení o přijetí a obdržíte poštou kartu ČGF (cca do 10-ti dnů).Roční poplatek registračního členství dle délky členství 

1. rok 1.600,- Kč
2. rok a dále 1.300,- Kč

V případě, že roční poplatek nebude uhrazen do 31.12. členství automaticky zaniká. Členství lze však obnovit i v daném roce, je to však považováno za členství prvního roku.


Červeně psané údaje jsou povinné