Aktuality

Přihláška do klubu     |    Přihláška - registrační členství GCDŠ     |     Roční členství SPHERE  


Roční poplatky pro rok 2020
         

 
Výše ročních poplatků pro rok 2020 činí:


Formy členství

Roční poplatky
Řádné členství 4.800 Kč
Omezené členství 3.150 Kč
Studentské členství 1.000 Kč
Registrační členství při platbě do 31.12.2019 1.300 Kč
Registrační členství při platbě po 1.1.2020 1.600 Kč


Platbu lze provést pouze bankovním převodem na účet 1155972001 / 5500

Jako variabilní symbol uveďte Vaše členské číslo v GCDŠ (075xxxx), nebo stávající číslo GCK (151xxxx) popř. uveďte do zprávy pro příjemce vaše jméno, jinak nejsme schopni platbu identifikovat.

Platnost karty ČGF končí 31.12.2019. Karta pro rok 2020 bude vedením ČGF vydána v průběhu února-března. Na toto přechodné období bude možno vytisknout potvrzení o vašem hendikepu, pro potřeby identifikace v klubech mimo ČR. Toto vám bude na základě vašeho požadavku zasláno.


Registrační členství GCDŠ

V případě, že držitel tohoto členství má zájem o prodloužení členství pro následující rok musí nejpozději do doby platnosti členství ( tj. 31.12. daného roku) zaplatit roční poplatek. Držitelé tohoto členství jsou evidováni v Golf Clubu Divoká Šárka.
V případě, že roční poplatek nebude uhrazen do 31.12. členství automaticky zaniká. Členství lze však obnovit i v následujícím roce, je to však považováno za členství prvního roku.